Odvezieme Váš tovar prepravíme rýchlo a bezproblémovo!
Poradíme Sprostredkujeme predaj vašej nehnutel´nosti
Ponúkame Kvalitný tovar za výhodné ceny v e-shope

Ochrana osobných údajov - GDPR

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie dopytu potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre komunikáciu so zákazníkom, resp. predloženie ponuky. V prípade, že nemáte záujem, aby vaše osobné údaje boli uložené v našej databáze, dopyt môžete zrealizovať telefonicky alebo pri dokončení dopytu uveďte v "Poznámke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení.

 • ► Ochrana súkromia je plne v súlade s legislatívou podľa zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ stránky týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi v zmysle "Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
 • ► Ako majiteľ domény burzabazar.sk týmto prehlasujeme a zaväzujeme sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka (dotknutej osoby) týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke
 • ·► Osobnými údajmi sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku (nepovinný údaj - len ak je zadaný zákazníkom)
 • ► Osobné údaje budú použité iba pre zaslanie ponuky, vypracovanie zmluvy a pre komunikáciu so zákazníkom
 • ► Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je doručenie zmluvy a ponuky prepravnou službou a tým poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky
 • ► Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ tohto webu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje poskytnuté cez kontaktný formulár

Uchovávanie osobných údajov prevádzkovateľom

 • ► po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu)
 • ► po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • ► po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Práva zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov

 • ► požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom
 • ► na opravu poskytnutých Osobných údajov
 • ► na vymazanie poskytnutých Osobných údajov
 • ► na obmedzenie spracovania Osobných údajov
 • ► podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
 • ► právo na prenos osobných údajov na iného správcu
 • ► právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
 • ► právo na odvolanie súhlasu

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • ► Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov
 • ► Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, hlavne použitím zámkov, hesiel a antivírusového programu
 • ► Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

 • Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Používanie Cookies

Za účelom lepšieho fungovania tejto internetovej stránky používame pri jej prevádzkovaní cookies. Ide o malé súbory, ktoré sa uložia na koncovom zariadení návštevníka tejto internetovej stránky. Prevádzkovateľ prostredníctvom cookies nezbiera žiadne osobné údaje návštevníkov tejto internetovej stránky, ktoré by bolo možné akokoľvek zneužiť. Väčšina cookies sa po opustení tejto internetovej stránky z koncového zariadenia jej návštevníka opäť aicky zmaže.


Návštevník tejto internetovej stránky vyjadruje jej prehliadaním svoj súhlas s používaním cookies zo strany prevádzkovateľa. Nastavením svojho prehliadača má návštevník možnosť používanie cookies zakázať. To však môže mať za následok nesprávne fungovanie tejto internetovej stránky.


V prípade, že by ste k fungovaniu cookies tejto internetovej stránky mali akékoľvek otázky, radi Vám ich zodpovieme.


Čo sú Cookies?


Cookies je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Umožňuje webovej lokalite zapamätať vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte znova zadávať pri opätovnom prehliadaní webových stránok.


Ako používame Cookies?


Naše webové stránky používajú súbory Cookies na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka. Hoci Cookies nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie webových stránok, ponúkajú pri návšteve webových stránok vyšší komfort. Tieto súbory Cookies môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia. Informácie týkajúce sa súborov Cookies sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Tieto súbory Cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané.


Ako nakladá Google s vašimi súbormi Cookies nájdete tu


Ako kontrolovať súbory Cookies


Cookies môžete ovládať a / alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory Cookies, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov Cookies. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie


Správu súborov Cookies pre jednotlivé prehliadače nájdete tu:


Krátkodobé súbory Cookies sa po vypnutí prehliadača aicky vymažú.
Dlhodobé súbory Cookies sa uchovajú aj po vypnutí prehliadača a počítača.